Светът на статистиката

Заключителен етап на инициативата в подкрепа на международната година на статистиката в област Ямбол

Инициативата на Териториалното статистическо бюро – Ямбол за популяризирането на статистиката като професия, осъществен в партьорство с община Стралджа и Регионален инспекторат по образованието – Ямбол, премина във втория си етап – „Ученици обучават връстници“. Този етап обхвана последната десетдневка на м. април, в която възпитаниците на СОУ „П. К. Яворов“ – гр. Стралджа с директор Валентина Маринова, съвместно с екип на ТСБ – Ямбол с директор Калина Казанджиева посетиха всяка община в област Ямбол, за да популяризират Международната година на статистиката и професията „статистик“ сред ученици от 10 и 11 клас в училища без професионална насоченост. В продължение на три дни, съвместният екип гостува последователно на Гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елховона СОУ „Д-р П. Берон“ – гр. Болярово и на СОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Ямбол,

Официални гости в гр. Елхово бяха секретарят на община Елхово Венета Димитрова и секретарят на община Стралджа Атанаска Христова. В гр. Болярово идеята бе подкрепена от секретаря на община Болярово Мария Чанева. В гр. Ямбол в качеството си на официални лица присъстваха зам.-кметът на община Ямбол Стоян Драгнев, секретарят на община Стралджа Атанаска Христова и началникът на Регионалния инспекторат по образованието в Ямбол инж. Та­тяна Петрова.

Директорът на ТСБ – Ямбол Калина Казанджиева представи пред учениците инициативите, посветени на „Международната година на статистиката 2013″, разказа за проведените до момента прояви, популяризира сайта на Националния статистически институт, запозна всички присъстващи с богатството и всеобхватността на статистическия информационен ресурс, както и с възможностите за графична визуализация. С удовлетворение спомена и огромната подкрепа, която е събрала статистиката на сайта на международната инициатива. От всички заявили до момента подкрепата си институции, ведомства, общински администрации, учебни заведения и др., 22 % са регистрираните представители от област Ямбол. Калина Казанджиева подчерта, че се надява популяризирането на инициативата и професията „статистик“ да достигнат до широката общественост, така, че хората да осъзнаят значимостта и станат съпричастни към провежданите статистически изследвания. Също така разчита повече младежи да предпочетат професията.

Екипът от 9 ученици на СОУ „П. К. Яворов“, в т.ч.: Пламена Йорданова, Ивет Янева, Адриана Балъкчиева, Цветан Пенев, Ина Колева, Марина Василева, Ивелин Иванов, Лидия Трифонова и Силвия Стоянова, бяха предварително обучени от експертите на ТСБ – Ямбол. Те поеха щафетата да представят своя поглед към професията на статистика. Разделени в три групи по трима, те поднесоха своите презентации пред повече от 100 свои връстници от областта. Като начало, учениците от Стралджа, разказаха за 130 годишната история на българската държавна статистика, представиха професията, развитието на статистиката в момента, както и в кои области намира приложение тя. Вторият екип ученици представи данни от изследването „Наблюдение на работната сила“, включително и от проведеното през първия етап на проекта идентично експериментално проучване сред самите тях. Третата група младежи бяха подготвили презентация под формата на практическа задача. На всеки от учениците от училището-домакин бяха предоставени материали с данни за населението в област Ямбол, по населени места от проведените преброявания на населението през 2001 и 2011 година. Екипът от Стралджа направи кратък демографски анализ за населението на об­щина Стралджа, а домакините имаха за задача да направят аналогичен анализ на база данните за населението в област Ямбол. За правилно отговорилите имаше награди.

При всички срещи екипът на ТСБ – Ямбол провеждаше анонимни анкетни проучвания за удовлетвореността на присъстващите от участието им в мероприятията. Данните се обработиха  и обобщиха за общо 142 учащи от област Ямбол. За 84.5% от тях темата на срещата е била актуална; 81.7% са научили нови и интересни неща за статистиката; според 68.3% придобитите знания ще им бъдат от полза; 37.3% биха работили като статистици. Има изразени мнения като: ”Благодарим за компетентно представената информация”; ”Статистиката допринася много в нашия живот, както и ни улеснява. Научават се интересни данни”; ”Хубаво е да се представят такива презентации, за да можем да определим какво да учим и работим по-нататък”. Резултатите от анкетата са обнадеждаващи, оправдават положените усилия по популяризиране целите на Международната година на статистиката и мотивират да се продължава в тази посока.

След приключване на етапа ²Ученици обучават връстници² съвместният проект премина в своя трети, заключителен етап.

Учениците от СОУ „П. К. Яворов“ – гр. Стралджа, водени от своя директор Валентина Мари­нова и секретаря на община Стралджа Атанаска Христова, гостуваха на служителите на ТСБ – Ямбол. Любознателните младежи разгледаха с интерес работната среда, запознаха се с организационната структура и организацията на работа. Единадесетокласничката Пламена Йорданова изяви желание и бе обявена за „Директор на ТСБ – Ямбол за един ден”.

На срещата учениците обогатиха познанията си за интересната професия и получиха благодарствени писма от Директорa на ТСБ – Ямбол за активното им включване в мероприятията по честването на Международната година на статистиката. Благодарствени писма за доброто сътрудничество по популяризиране на целите на Международната година на статистиката бяха връчени и на представителите на институциите – партньори в мащабния съвместен проект на територията на област Ямбол.

Участници в проект "Ученици обучават връстни"

Участници в срещата