Светът на статистиката

До Йохан Волфганг фон Гьоте – Някъде в безкрая…

Почитаеми   Гьоте,

Пиша ти от бъдещето: година 2013-а на ХXI век. Живея в забързано време – ситно избродирана шевица от събития  в обозримия и необозрим човешки свят. Бях на тридесет, когато ме порази твоето пророчество: „Статистическите числа не управляват света, но те показват как той се управлява”. Мъдри думи, преодолели времето и пространството и запазили своята свежа уникалност и усет за вечността. Те ме спечелиха за каузата на статистиката – онзи мост между миналото и бъдещето, който се гради неуморно и в който са вплетени безброй човешки съдби.

Да се докоснеш до науката „статистика” е магия, която те пленява за цял живот. Но, все пак, ще си послужа с думите на твоя неподражаем герой Мефистофел: ”Теорията, друже мой, е сива! Зелено е дървото на живота.”От позицията  на опита и годините, отдадени на работа в тази сфера,  осъзнах, че още по – благодатно е да опознаеш статистическата практика, в която цифрите редят неповторими мелодии: ту игриви или тъжни, ту алармиращи за беди или пък достолепно тържествени. Но…винаги без грешен тон!!!

Статистическите числа нямат цвят, мирис или вкус, но те са неизчерпаем източник на социално познание, върху който се гради бъдещето на света. Статистиката е двигател на човешката история; тя безпристрастно и безмълвно сочи как се управлява живота на поколенията. Тя едновременно е съдник, глашатай и вдъхновител – измерва значимостта на човешките дела, екзаминира постижения и грешки и смело моделира бъдещите дни.

2013-а е обявена за Международна година на статистиката. В многоцветната палитра от световни празници тя заема своето достойно място, защото ние, хората, вече оценяваме нейната дълбока познавателна същност и непреходно значение. Не ден, а цяла година…! Статистиката го заслужава, защото е моторът на общественото развитие, задвижван от силата на човешкото знание и любознателност. На нея всеотдайно са се врекли знаещи и можещи мъже и жени от миналото през настоящето и към бъдещето.

Уважеми учителю,

Изпращам ти  чрез Всемира своята благодарност и безрезервно уважение не просто за оставеното наследство. Благодаря за примера и смелостта да надникнеш отвъд своето време и да завещаеш на идните поколения непреходната си мъдрост и  човеколюбие.

С безкрайна почит
Галина Ханджиева
Русе, България
21.03.2013