Светът на статистиката

Ученици от X, XI и XII клас на СОУ „Васил Левски”, природо-математически профил

Пълен размер: 1024 × 768 на снимката от Ден на Териториалното статистическо бюро – Габрово, в Община Севлиево
Ученици от X, XI и XII клас на СОУ „Васил Левски”, природо-математически профил

Ученици от X, XI и XII клас на СОУ „Васил Левски”, природо-математически профил