Светът на статистиката

„България и светът в числа“ – изложба на НСИ в Регионалната библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново

На 29 май 2013 г. д-р Ренета Инджова – председател на Националния статистически институт, откри изложбата „България и светът в числа“, експонирана от Териториалното статистическо бюро – Велико Търново, в централното фоайе на Регионалната библиотека „П. Р. Славейков”

Организатори на изложбата са Националният статистически институт и Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”. Част от тази изложба е позиционирана във Велико Търново като събитие, провеждано от НСИ през настоящата календарна година, обявена за Международна година на статистиката, и по случай 133-ата годишнина от създаването на българската статистика.

На събитието присъстваха проф. Пенчо Пенчев- областен управител на област Велико Търново, г-н Ганчо Карабаджаков- заместник-кмет на община Велико Търново, г-н Иван Александров- директор на Регионалната библиотека „П. Р. Славейков”, г-н Борислав Борисов- директор на Териториалното статистическо бюро- Велико Търново, г-н Иво Дишлев- представител на ТД на НАП – Велико Търново, инж. Розалия Личева – началник на Регионалния инспекторат по образование – Велико Търново, н.с. Иван Църов – директор на Регионалния исторически музей – Велико Търново, представители на културни институции от община Велико Търново, служители от ТСБ, учащи и журналисти.

Изложбата представя на широк кръг от посетители най-важните документи за първите институции, извършващи статистическа дейност в България. Целта на изложбата е да насочи вниманието на посетителите върху значимостта и традициите на статистиката, като представя специализираните издания като част от книжовното, научното и културното наследство на България. На изложбата са представени оригинални издания с резултати от провежданите през годините статистически наблюдения в страната. Включени са и ръчно изработени статистически албуми и карти.

След официалното откриване и поднесените приветствия, г-жа Инджова даде пресконференция на медиите.

Изложбата може да бъде посетена до 14 юни 2013 г. всеки ден (без неделя) от 9 до 18.30 часа.

откриване на изложбата

откриване на изложбата

 

откриване на изложбата

откриване на изложбата

Участници в пресконференцията

Участници в пресконференцията