Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през октомври 2018 година

PDF файл

През октомври 2018 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 391, а на леглата – 716.
Приходите от нощувки през октомври 2018 г. в областта достигат 141 502 лв., или с 16.3% по-малко в сравнение с октомври 2017 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол е 47.9 хил., като 27.8 хил. са мъже и 20.1 хил. са жени.
През третото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 46.5 хил., като 26.6 хил. от тях са мъже, а 19.9 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на септември 2018 г. са 30.9 хиляди.
Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за юли 2018 г. е 900 лв., за август – 890 лв., и за септември – 911 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през септември 2018 година

PDF файл

През септември 2018 г. в област Ямбол са функционирали 22 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през септември 2018 г. в областта достигат 134 784 лв., или с 2.6% повече в сравнение със септември 2017 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през третото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2018 г. е 10, а новопостроените жилища в тях са 23.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2018 г. е 2 052 кв. м, или с 34.1% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ намалява с 47.0% и достига 1 282 кв. метра.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с 22 жилища в тях и 3 256 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 29 други сгради с 19 862 кв. м РЗП.
През третото тримесечие на 2018 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 12 жилищни сгради с 21 жилища в тях и с 3 100 кв. м РЗП и на 18 други сгради с 10 971 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през август 2018 година

PDF файл

През август 2018 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през август 2018 г. в областта достигат 138 724, или с 3.1% повече в сравнение с август 2017 година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Ямбол са регистрирани 67 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 69, а на загиналите – 12 души.
По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Ямбол – 41, съответно с 43 ранени и 4 загинали, следвана от община Тунджа, където са регистрирани 11 ПТП, с 11 ранени и 5 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Болярово – 2 на брой, с 2 ранени лица.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юли 2018 година

PDF файл

През юли 2018 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през юли 2018 г. в областта достигат 103 593 лв., или с 54.1% по-малко в сравнение с юли 2017 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 46.0 хил., от които 26.1 хил. са мъже, а 19.9 хил. са жени.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 61.2%, съответно 66.9% за мъжете и 55.1% за жените.