Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Бургас през 2018 година

PDF файл

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Бургас за 2018 г. показват, че 68.9% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 72.1% за страната.
От лицата на възраст между 16 и 74 години в област Бургас 58.8% използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2018 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 193.4 хил., от които 102.1 хил. са мъже и 91.3 хил. са жени.
През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 – 64 навършени години в област Бургас е 188.3 хил., от които 99.5 хил. са мъже и 88.9 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2018 г. намаляват със 10.8% спрямо края на юни 2018 г., като достигат до 122.2 хиляди.
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 8.8%, съответно в обществения сектор увеличението е с 9.2%, а в частния – с 8.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през септември 2018 година

PDF файл

През септември 2018 г. в област Бургас са функционирали 581 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през септември 2018 г. са 67 370.2 хил., или със 7.1% повече в сравнение със септември 2017 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през третото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през третото тримесечие на 2018 г. е 68, а новопостроените жилища в тях са 543.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2018 г. е 36 860 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2017 г. намалява с 16.8%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 151 жилищни сгради с 879 жилища в тях и 97 295 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 43 други сгради със 17 531 кв. м РЗП.
През третото тримесечие на 2018 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 77 жилищни сгради с 1 293 жилища в тях и със 70 720 кв. м РЗП и на 29 други сгради с 22 012 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през август 2018 година

PDF файл

През август 2018 г. в област Бургас са функционирали 826 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през август 2018 г. са 164 980.1 хил., или с 8.6% повече в сравнение с август 2017 година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Бургас през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Бургас са регистрирани 379 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 478, а на загиналите – 42 души.
По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Бургас – 203, съответно с 263 ранени и 15 загинали, следвана от община Несебър, където са регистрирани 33 ПТП, с 47 ранени и 6 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Царево – 2 на брой, с 2 ранени лица.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юли 2018 година

PDF файл

През юли 2018 г. в област Бургас са функционирали 811 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през юли 2018 г. са 159 262.5 хил., или със 7.0% повече в сравнение с юли 2017 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 188.3 хил., от които 99.2 хил. са мъже и 89.1 хил. са жени.
През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 – 64 навършени години в област Бургас е 183.5 хил., от които 96.2 хил. са мъже и 87.4 хил. са жени.