Население в област Бургас през 2017 година

PDF файл

Към 31 декември 2017 г. населението на област Бургас е 411 579 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София(столица), Пловдив и Варна.
Най-големият град в областта е областният център гр. Бургас, който е с население 202 694 души, а най-малък е гр. Китен – 925 души. Най-голямото село в област Бургас е Равда (община Несебър) с население 2 754, а най-малко е с. Тракийци (община Средец) – 3 души.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през февруари 2018 година

PDF файл

През февруари 2018 г. в област Бургас са функционирали 70 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през февруари 2018 г. са 1 087.1 хил., или с 6.7% повече в сравнение с февруари 2017 година.

Анонс: През периода април-май 2018 г. НСИ ще проведе анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2018“

PDF файл

В периода април – май 2018 г. избраните на случаен принцип домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството, Индивидуален въпросник и Модул „Благополучие и жилищни затруднения“.
В област Бургас изследването ще се проведе в областния център гр. Бургас, във всички общински градове, в градовете Българово, Обзор, Каблешково, Черноморец, Китен и в част от селата на областта: Извор, Карагеоргиево, Съдиево, Тополица, Пещерско, Трояново, Вратица, Драгово, Венец, Тънково, Порой, Вресово, Люляково, Зайчар, Планиница, Скалак, Соколец, Средна махала, Зидарово, Крушевец, Дебелт, Драчево, Велислав, Лозарево, Манолич, Лозенец, Варвара.

Анонс: ТСБ – Югоизток, ОСИ-Бургас започна статистическо проучване за използването на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и от лицата на територията на областта

PDF файл

На 2 април 2018 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 година“.
В област Бургас ще бъдат анкетирани 282 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. Освен на територията на град Бургас ще бъдат анкетирани и домакинства от Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, Средец, Созопол, Дебелт, Екзарх Антимово, Малко Търново, Кости, Свети Влас, Белодол, Каблешково, Добра Поляна, Зайчар, Шиварово, Крушевец, Подвис, Mаринка и Малка Поляна.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през 2017 година

PDF файл

Коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) е 71.0% и се увеличава с 1.1 процентни пункта в сравнение с 2016 година.
Коефициентът на икономическа активност (15 и повече навършени години) е 56.4% и се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2016 година.

Анонс: ТСБ – Югоизток, Отдел „Статистически изследвания – Бургас“ стартира наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

PDF файл

От началото на м. април 2018 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.
Бургаска област изследването ще се проведе в 16 населени места:, гр. Айтос, гр. Бургас гр. Карнобат, гр. Малко Търново, гр. Несебър, гр. Поморие, гр. Средец, гр. Черноморец и селата Дебелт, Дъскотна, Габерово, Подвис, Равда, Равнец, Русокастро и Руен.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през януари 2018 година

PDF файл

През януари 2018 г. в област Бургас са функционирали 67 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през януари 2018 г. са 1 055.3 хил., или с 42.4% повече в сравнение с януари 2017 година.

Продажби на едро и дребно и търговски обекти за продажби на дребно в област Бургас през 2016 година

PDF файл

По окончателни данни за 2016 г. нефинансовите предприятия, в област Бургас са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 2 591 млн. лв., от които 70.3% са нехранителни стоки и 29.7% – храни, напитки и тютюневи изделия.
Магазините и павилионите намаляват с 0.6% спрямо предходната година, което се дължи изцяло на тези за храни, напитки и тютюневи изделия.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Бургас през 2016 година

PDF файл

По окончателни данни през 2016 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Бургас са 764.3 млн. лв., като спрямо 2015 г. намаляват с 31.5%.
В област Бургас приходите от гражданско строителство са 331.2 млн. лв. и намаляват с 52.7% спрямо 2015 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 177.3 хил., от които 100.8 хил. са мъже и 76.6 хил. са жени.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 – 64 навършени години в област Бургас е 173.2 хил., от които 98.4 хил. са мъже и 74.8 хил. са жени.