Население в област Бургас през 2017 година

PDF файл

Към 31 декември 2017 г. населението на област Бургас е 411 579 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София(столица), Пловдив и Варна.
Най-големият град в областта е областният център гр. Бургас, който е с население 202 694 души, а най-малък е гр. Китен – 925 души. Най-голямото село в област Бургас е Равда (община Несебър) с население 2 754, а най-малко е с. Тракийци (община Средец) – 3 души.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през февруари 2018 година

PDF файл

През февруари 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през февруари 2018 г. достигат 904 747 лв., или с 0.6% повече в сравнение с февруари 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през февруари 2018 година

PDF файл

През месец февруари 2018 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през февруари 2018 г. в областта достигат 116.4 хил. лв., или с 28.4% по-малко в сравнение с февруари 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през февруари 2018 година

PDF файл

През февруари 2018 г. в област Бургас са функционирали 70 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през февруари 2018 г. са 1 087.1 хил., или с 6.7% повече в сравнение с февруари 2017 година.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

Населението на област Ямбол към 31 декември 2017 г. е 120 470 души, което представлява 1.7% от населението на страната.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2017 г. e 68 135 души, или 56.5% от цялото население на областта, като мъжете са 36 549, а жените – 31 586.
Към 31.12.2017 г. в градовете на област Ямбол живеят 85 001 души, или 70.6%, а в селата – 35 469, или 29.4% от населението на областта.PDF файл

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през февруари 2018 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през февруари 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през февруари 2018 г. са 198 905 лв. и са се увеличили с 4.9% спрямо февруари 2017 година.

Анонс: През периода март – май 2018 г. НСИ ще проведе анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2018”

PDF файл

През март 2018 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2018”.
На анкетиране подлежат лицата на 16 и повече навършени години от общо 212 домакинства на територията на следните населени места: Сливен, Нова Загора, Котел, Твърдица, Соколарци, Ябланово, Кипилово, Самуилово, Полско Пъдарево, Пет могили, Бинкос, Жельо войвода, Горно Александрово, Трапоклово, Крушаре, Камен, Коньово, Пъдарево, Съдиево, Градец и Чинтулово.

Анонс: ТСБ – Югоизток, ОСИ-Стара Загора започна статистическо проучване за използването на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и от лицата на територията на областта

PDF файл

На 2 април 2018 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 година“.
Освен на територията на областния център град Стара Загора ще бъдат анкетирани и домакинства от Гълъбово, Обручище, Казанлък, Енина, Розово, Дъбово, Горно Сахране, Асен, Раднево, Трояново, Калитиново, Богомилово, Чирпан, Гурково и Едрево.

Анонс: През периода април-май 2018 г. НСИ ще проведе анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2018“

PDF файл

В периода април – май 2018 г. избраните на случаен принцип домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството, Индивидуален въпросник и Модул „Благополучие и жилищни затруднения“.
В област Бургас изследването ще се проведе в областния център гр. Бургас, във всички общински градове, в градовете Българово, Обзор, Каблешково, Черноморец, Китен и в част от селата на областта: Извор, Карагеоргиево, Съдиево, Тополица, Пещерско, Трояново, Вратица, Драгово, Венец, Тънково, Порой, Вресово, Люляково, Зайчар, Планиница, Скалак, Соколец, Средна махала, Зидарово, Крушевец, Дебелт, Драчево, Велислав, Лозарево, Манолич, Лозенец, Варвара.

Анонс: ТСБ – Югоизток, ОСИ-Бургас започна статистическо проучване за използването на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и от лицата на територията на областта

PDF файл

На 2 април 2018 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 година“.
В област Бургас ще бъдат анкетирани 282 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. Освен на територията на град Бургас ще бъдат анкетирани и домакинства от Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, Средец, Созопол, Дебелт, Екзарх Антимово, Малко Търново, Кости, Свети Влас, Белодол, Каблешково, Добра Поляна, Зайчар, Шиварово, Крушевец, Подвис, Mаринка и Малка Поляна.