Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 183.3 хил., от които 101.6 хил. са мъже и 81.6 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен намаляват с 0.7% спрямо края на септември 2018 и към края на декември 2018 г. достигат 37.4 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол е 49.0 хил., като 27.7 хил. са мъже и 21.4 хил. са жени.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през декември 2018 година

По данни на Националния статистически институт през декември 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 911, а на леглата – 3 550.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2018 г. намаляват с 9.0% спрямо края на септември 2018 г., като достигат до 111.3 хиляди.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на декември 2018 г. са 29.8 хиляди. Спрямо края на септември 2018 г. наетите лица намаляват с 3.4%, а в сравнение със същия период на предходната година – с 6.6%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 74, а новопостроените жилища в тях са 414.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Бургас са функционирали 77 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.5 хил., а на леглата – 5.3 хиляди

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.