Брой, структура и основни характеристики на населението в област Ямбол през 2018 година

Населението на област Ямбол към 31 декември 2018 г. е 118 897 души, което представлява 1.7% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място след област Кюстендил (119 041 души) и пред област Разград (112 229 души). В сравнение с 2017 г. населението на област Ямбол намалява с 1 573 души, или с 1.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през февруари 2019 година

През февруари 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 874, а на леглата – 3 497.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през февруари 2019 година

По данни на Националния статистически институт през февруари 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през февруари 2019 година

През февруари 2019 г. в област Бургас са функционирали 69 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.1 хил., а на леглата – 4.3 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през февруари 2019 година

През месец февруари 2019 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване

Изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2019 година

На територията на област Сливен изследването ще се проведе в периода от 3 април – 5 юни 2019 година. Анкетирани ще бъдат 120 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. Освен на територията на областния център град Сливен ще бъдат анкетирани и домакинства от Нова Загора, Котел, Крушаре, Камен, Горно Александрово, Млекарево, Ябланово и Орлово.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Ямбол през 2019 година

В периода април – юни 2019 г. анкетьори от Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Ямбол“, ще посетят населени места на територията на областта и ще анкетират определени домакинства, които са избрани на случаен принцип. Всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро – Югоизток.

Изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2019 година

На територията на област Стара Загора изследването ще се проведе в периода 3 април – 5 юни 2019 година. Анкетирани ще бъдат 222 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. Освен на територията на областния център град Стара Загора ще бъдат анкетирани и домакинства от Александрово, Богомилово, Горно Черковище, Гълъбово, Енина, Казанлък, Калитиново, Манолово, Мъглиж, Раднево, Средец, Сърнево, Тулово, Чирпан и Яворово.

Изследване на доходите и условията на живот през 2019 година в област Бургас

През периода март – май 2019 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот”. С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

През периода март-май 2019 г. НСИ ще проведе анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2019“

В област Стара Загора ще бъдат анкетирани общо 422 домакинства на територията на следните населени места: Братя Даскалови, Българене, Винарово, Габарево, Горно Сахране, Гурково, Гълъбово, Еленино, Енина, Зимница, Казанлък, Коларово, Конаре, Крън, Могила, Мъглиж, Мъдрец, Николаево, Обручище, Оряховица, Осетеново, Полски градец, Преславен, Раднево, Розово, Спасово, Стара Загора, Старозагорски бани, Трънково, Търничени, Хан Аспарухово, Черганово, Чирпан и Шейново.