Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през август 2018 година

PDF файл

През август 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през август 2018 г. достигат 1 192 326 лв., или с 5.8% по-малко в сравнение с август 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 18.0%, а тези от нощувки на български граждани – с 0.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през август 2018 година

PDF файл

През август 2018 г. в област Бургас са функционирали 826 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през август 2018 г. са 164 980.1 хил., или с 8.6% повече в сравнение с август 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през август 2018 година

PDF файл

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през август 2018 г. в област Сливен е 9 483, като е намалял с 9.1% в сравнение с август 2017 година.
Приходите от нощувки в област Сливен през август 2018 г. са 331 424 лв. и са намалели с 6.1% спрямо август 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през август 2018 година

PDF файл

През август 2018 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през август 2018 г. в областта достигат 138 724, или с 3.1% повече в сравнение с август 2017 година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Сливен през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Сливен са регистрирани 188 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 226, а на загиналите – 38 души.
По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Сливен – 102, съответно със 108 ранени и 23 загинали, следвана от община Нова Загора, където са регистрирани 61 ПТП, с 94 ранени и 11 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Твърдица – 10 на брой, с 9 ранени и 2 загинали.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Ямбол през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Ямбол са регистрирани 67 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 69, а на загиналите – 12 души.
По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Ямбол – 41, съответно с 43 ранени и 4 загинали, следвана от община Тунджа, където са регистрирани 11 ПТП, с 11 ранени и 5 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Болярово – 2 на брой, с 2 ранени лица.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Бургас през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Бургас са регистрирани 379 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 478, а на загиналите – 42 души.
По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Бургас – 203, съответно с 263 ранени и 15 загинали, следвана от община Несебър, където са регистрирани 33 ПТП, с 47 ранени и 6 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Царево – 2 на брой, с 2 ранени лица.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2018 година

PDF файл

През юли 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през юли 2018 г. достигат 1 188 160 лв., или с 5.9% по-малко в сравнение с юли 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 13.2%, а тези от нощувки на български граждани – с 2.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юли 2018 година

PDF файл

През юли 2018 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през юли 2018 г. в областта достигат 103 593 лв., или с 54.1% по-малко в сравнение с юли 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юли 2018 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през юли 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през юли 2018 г. са 326 162 лв. и са намалели с 13.8% спрямо юли 2017 година.