Дейност на местата за настаняване през март 2019 г. в област Шумен

През март 2019 г. в област Шумен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 748, а на леглата – 1 570. В сравнение с март 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.4%, а броят на леглата с 4.9%.