Продажби на едро и дребно и търговски обекти за продажби на дребно в област Търговище през 2017 година

Продажби на едро и дребно по групи стоки

По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия в област Търговище са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 541 млн. лв., от които 86.3% са от нехранителни стоки и 13.7% – от храни, напитки и тютюневи изделия. Спрямо предходната година обемът на продажбите на едро в номинално изражение намалява с 11.3%, като при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия то е с 12.3% , а за нехранителните стоки спада е с 11.1%.