Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през февруари 2019 година

През месец февруари 2019 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване