Дейност на местата за настаняване в област Бургас през февруари 2019 година

През февруари 2019 г. в област Бургас са функционирали 69 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.1 хил., а на леглата – 4.3 хиляди.