Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през февруари 2019 година

През февруари 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 896, а на леглата – 4 128. В сравнение с февруари 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 8.5%, а на леглата в тях – с 5.5%

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2019 г. е 48 506, или с 3.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 95.4% от тях са осъществени от български граждани и 4.6% – от чужди. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Чешката република – 25.7%, следвани от Република Северна Македония – 15.1% и Руската федерация – 8.3%.