Имена на 2018 година в област Смолян

По данни на НСИ за новородени през 2018 г. в област Смолян са използвани 326 имена, като за момичетата те са 162 имена, а за момчетата – 164.

Сред новородените момичета най-предпочитано име е Никол – 13 деца или 4.3% от всички момичета. На второ място по разпространение сред момичетата е името Рая – 12 момичета или 4.0%, на трето e Дария – 9 деца или 3.0% от момичетата. Следват Мария – 8 деца или 2.6%, Александра, Елена, Михаела, Симона и Теодора – по 6 деца или по 2.0%. Често срещани са също Виктория, Деница и Ивайла – по 5 деца (1.7%).

Най-предпочитаното име за момче е Никола – то е избрано за 14 деца или 3.8% от всички момчета. Следва името Александър, което са избрали за 13 деца или 3.5% от регистрираните момчета. С имената Даниел и Николай са по 10 деца или по 2.7% от момчетата. Следват Алекс, Борис и Мартин – по 9 деца или по 2.4%, Ивайло – 8 деца или 2.2%, Денис, Деян, Калоян, Константин, Кристиян – 7 деца или по 1.9% от всички родени през годината момчета.