Дейност на местата за настаняване в област Смолян през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Смолян са функционирали 290 места за настаняване с над 10 легла, от които 140 са хотели и 150 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 5 715, а на леглата -11 881. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 39.4%, а леглата в тях – с 51.3%. Спрямо декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличават с 6.2%, а леглата в тях – с 5.4%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 82 514, като 72 219 (87.5%) от тях са от български граждани, а 10 295 (12.5%) – от чужденци. Спрямо ноември 2018 г. нощувките се увеличават със 218.8%. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2018 г. реализираните нощувки се увеличават с 5.4%, като нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди се увеличават с 18.3%, в категориите с 3 звезди- с 2.4%, а в местата с 4 и 5 звезди – с 0.8%. През декември 2018 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 52.4% от нощувките на чужденци и 33.4% – на български граждани. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са осъществени 42.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 38.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 5.5 и 28.4%.