Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 7, a новопостроените жилища са 57. Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. сградите са с 3 повече, а жилищата в тях се увеличават с 28.