Продажби на едро и дребно и търговски обекти за продажби на дребно в област Варна през 2017 година

Продажби на едро и дребно по групи стоки

По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия в област Варна са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 4 404 млн. лв., от които 81.1% са от нехранителни стоки и 18.9% – от храни, напитки и тютюневи изделия. В сравнение с предходната година обемът на продажбите на едро в номинално изражение нараства с 2.8%, като е отчетен ръст от 5.0% на продажбите на нехранителни стоки и спад от 5.4% на продажбите на едро на храни, напитки и тютюневи изделия.