Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през януари 2019 година

През януари 2019 г. в областта са функционирали 192 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.8 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.9%, а леглата в тях – с 3.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 60.2 хил., или с 6.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 49.1 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 11.1 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 55.4% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 37.5%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.6% от нощувките на чужденци и 38.0% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 9.0 и 24.5%.