Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 43 жилища в тях и с 5 224 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 42 други сгради с 19 362 кв. м РЗП.