Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Ямбол през 2017 година

По окончателни данни през 2017 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Ямбол са 90.4 млн. лв., като спрямо 2016 г. се увеличават с 6.6%.