Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2018 г. намаляват с 3.6 хил., или с 2.3% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 150.8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 23.1%, „Други дейности” – с 10.7% и „Административни и спомагателни дейности” – със 7.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 4.5% е регистрирано в дейност „Строителство”.