Дейност на местата за настаняване през декември 2018 г. в област Шумен

През декември 2018 г. в област Шумен са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 700, а на леглата – 1 450. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 5.2%, а броят на леглата в тях – с 2.7%.