Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 8, с по едно жилище в тях, като спрямо съответното тримесечие на предходната година броят и на сградите и на жилищата в тях се увеличава с по 33.3%.