Дейност на нефинансовите предприятия в област Добрич през 2017 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 9 463 нефинансовите предприятия, от област Добрич, или с 1.1% по-малко в сравнение с предходната година.