Дейност на местата за настаняване в област Варна през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Варна са функционирали 151 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.8 хил., а на леглата – 14.8 хиляди. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 5.6%, а на леглата в тях – с 4.8%.