Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 156 жилищни сгради с 1 923 жилища в тях и 223 473 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 63 други сгради с 29 594 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 2.6%, броят на жилищата в тях – със 110.4%, а общата им застроена площ – с 68.7%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 8.7%, а общата им застроена площ – със 71.8%.