Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 49.4 хил., от които 27.9 хил. са мъже, а 21.5 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 8.6%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 51.7% (при 53.3% за страната), съответно 60.4% за мъжете и 43.6% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 4.6 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 5.0 процентни пункта, а при жените – с 4.3 процентни пункта. По брой на заетите лица област Търговище е на 20-то място от всички 28 области, а по коефициент на заетост – на 11-то място.