Бракове и бракоразводи в област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Регистрираните юридически бракове през 2017 г. в област Добрич са 886 и са с 23 по-малко от предходната година. В страната регистрираните юридически бракове са 28 593. От всички регистрирани бракове в областта 59.7% (529) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 357 брака. Коефициентът на брачност е 5.0‰, В област Добрич има незначително намаление на този показател като спрямо 2015 г. и 2016 г. е с 0.1‰. През 2010 г. той е бил 2.5‰, през 2013 г. – 3.2‰, а през 2014 г. – 4.3‰.