Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 152 жилищни сгради с 914 жилища в тях и 132 499 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 1 593 кв. м РЗП и на 69 други сгради със 105 000 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 14.3%, броят на жилищата в тях – с 28.2%, а общата им застроена площ – с 9.5%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват със 17.9%, докато общата им застроена площ нараства с 55.9%.