Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Кюстендил през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 11 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 1 852 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 14 други сгради със 9 914 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 26.7%, жилищата в тях – с 35.3%, а общата им застроена площ – с 63.1%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано намаление с 56.3%, докато общата им застроена площ бележи нарастване със 123.3% (Фиг. 1).
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил намалява с 52.2%, жилищата в тях – с 57.7%, а разгънатата им застроена площ – с 48.5%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са по-малко с 61.1%, а разгънатата им застроена площ намалява с 25.0%.