Миграция на населението в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 113 471 лица, от които 43.0% мъже и 57.0% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) – 18 286 (16.1%). Сред тях 273 са от Шуменска област.

През 2017 г. жителите на област Шумен, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната са 3 302 души (2 554 през 2016 г.). От тях, 1 494 лица (45.2%) са се преселили в населено място от областта (1 123 през 2016 г.). Сред тях 578 (38.7%) са мъже и 916 (61.3%) са жени.