Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с 16 жилища в тях и 3 309 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 36 други сгради с 23 860 кв. м РЗП.
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 22.2%, броят на жилищата в тях – с 85.7%, а общата им застроена площ – със 71.8%.