Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 112 жилищни сгради с 485 жилища в тях и 63 910 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 63 други сгради с 81 856 кв. м РЗП.
През второто тримесечие на 2018 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 101 жилищни сгради с 460 жилища в тях и със 70 852 кв. м РЗП и на 42 други сгради с 45 411 кв. м РЗП.