Демографски процеси в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Раждаемост

През 2017 г. в област Търговище са регистрирани 938 родени деца, като от тях 938 (100.0%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 39 деца, или с 4.0%.

Коефициентът на обща раждаемост в област Търговище през 2017 г. е 8.3‰, а през предходната 2016 г. той е бил 8.5‰.

Броят на живородените момчета (456) е с 26 по-малко от този на живородените момичета (482), или на 1 000 родени момчета се падат 1 057 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 485 и 453 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 8.0‰, а в селата – 8.7‰. През 2016 г. тези коефициенти са били съответно 7.9 и 9.2‰.