Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2018 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 97.1 хил., от които 53.3 хил. са мъже, а 43.9 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 1.2 хил. , а спрямо първото тримесечие на 2017 г. се увеличават с 4.6 хиляди.

Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2018 г. е 46.4% (при 51.5% за страната), съответно 53.0% за мъжете и 40.4% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на десето място в страната, а по коефициент на заетост на осемнадесето място.