Детски ясли в област Плевен през 2017 година

 ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г.в област Плевен функционират 39 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 293 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 33 и разполагат с 1 193 места, а в селата 6 със 100 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2017 г. се намалява с 38, или с 2.9%.