Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Шумен към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2017 г. заведенията за болнична помощ в област Шумен са 5, с 881 легла, заведенията за извънболнична помощ са 39 с 42 легла, а другите лечебни и здравни заведения в областта са 2, без разкрити легла. Заведенията за болнична помощ включват болници (многопрофилни и специализирани), центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2016 г. броят на болниците в област Шумен не се променя, а броят на леглата намалява с 0.5%.

Многопрофилните болници в област Шумен към 31.12.2017 г. са 2, с 483 легла. В тези заведения е съсредоточен 54.8% от легловия фонд на заведенията за болнична помощ в областта.