Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През май 2018 г. в област Варна са функционирали 259 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 21.7 хил., а на леглата – 49.8 хиляди. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 3.2%, а на леглата в тях – с 4.6%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г., е 368.1 хил., или с 33.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 35.8%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 60.2 хил. са от български граждани, а 307.9 хил. – от чужденци.