Образование в област Търговище през учебната 2017/2018 година

Пълен текст в PDF файл

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2017/2018 година в детски градини в област Търговище са записани 3 255 деца.
  • Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища в област Търговище са съответно 481 и 418 ученици.