Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Цена на сделките със земеделската земя в област Добрич през 2017 година

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Добрич достига  2 032 лв., при средна цена за страната 872 лв. на декар. Спрямо предходната година средната цена на земеделската земя в област Добрич се увеличава  с 26.8%, и продължава да бъде най-висока в сравнение с останалите области.