Образованието в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Националният статистически институт провежда ежегодни изчерпателни изследвания на образователните институции в пълно съответствие с установените световни методи и стандарти (ISCED 2011), което позволява съпоставимост на получените резултати на международно ниво.

Общо образование

В началото на учебната 2017/2018 година учебни занятия в област Шумен се водят в 56 общообразователни и специални училища. В сравнение с предходната учебна година броят им намалява с 3. В една паралелка в общообразователните и специалните училища се обучават средно по 22 ученици.

Учащите във всички видове общообразователни и специални училища в област Шумен са 14 807, като жените са 7 311, или 49.4%.