Жилищен фонд в област Бургас към 31.12.2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Бургас се състои от 103.6 хил. жилищни сгради, като спрямо 2016 г. броят им се увеличава с 293.
Средният брой лица в едно жилище в област Бургас е 1.4, както в градовете така и в селата.
Средната жилищна площ на човек от населението в област Бургас е 36.7 кв. м., като за градовете тя е 36.5 кв. м., а за селата 37.2 кв. метра