Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през април 2018 година

PDF_файл

През април 2018 г. в област Кърджали са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 551, а на леглата – 1 102. В сравнение с април 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 13.3%, а на леглата в тях – с 23.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г. е 6 038 и намалява с 6.9% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 23.1%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 22.0%.

През април 2018 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 46.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 58.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 53.9% и 41.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция –  67.7%, следвани от Гърция –  8.3%, Германия –  4.9% и Швеция –  3.9%.