Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през април 2018 година

PDF файл

През април 2018 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през април 2018 г. в областта достигат 139 089 лв., или със 17.4% по-малко в сравнение с април 2017 година.