Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора достига 783 лв., което е с 19.2% повече в сравнение с 2016 година.
През 2017 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 31 лв., което е 10.7% повече спрямо 2016 година.