Основни данни за културата в област Бургас през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Бургас действат 12 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 103.7 хил. фондови единици, като броят им се увеличава с 0.4% в сравнение с 2016 година.
През 2017 г. в действащите 3 театъра в област Бургас са организирани 874 представления, които са посетени от 140.2 хил. зрители.
През 2017 г. броят на библиотеките в област Бургас с библиотечният фонд над 200 хил. библиотечни единици са 2.