Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Цени на сделките със земеделска земя в област Търговище през 2017 година

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Търговище достига 772 лв., което е с 0.8% по-малко в сравнение с 2016 година. Спрямо предходната година през 2017 г. намаление е отчетено в цената на нивите – с 0.8%.

Област Търговище е на петнадесето място в страната по цена на земеделската земя през 2017 година.

През 2017 г. най-висока e цената на земеделската земя в община Опака – 986 лв. на декар. След нея са общините Търговище – 851 лв. и Попово – 693 лв. на декар. Най-ниска е цената на земеделската земя в община Омуртаг 563 лв. на декар.