НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2017 г. населението на област Русе възлиза на 221 336 души, което представлява 3.1% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 12-о място в страната по този показател.

Мъжете са 108 150, а жените 113 186, или на 1 000 мъже се падат 1 047 жени при средно 1 060 жени в национален мащаб. В сравнение с края на 2016 г. общото население на област Русе намалява с 2 153 души, или с 1.0%, като броят на мъжете е намалял с 1 042, а този на жените – с 1 111 (табл. 1).