Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през март 2018 година

PDF файл

През март 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 887, а на леглата – 3 475.
Приходите от нощувки през март 2018 г. достигат 1 116 859 лв., или с 4.5% по-малко в сравнение с март 2017 година.