Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през първото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през първото тримесечие на 2018 г. е 16 и спрямо съответното тримесечие на 2017 се увеличава с 33.3%.
Преобладаващата част от всички новопостроени жилища (30.4%) през първото тримесечие на 2018 г. са тристайни.