Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на март 2018 г. се увеличават със 0.5% спрямо края на декември 2017 г., като достигат до 116.2 хиляди.
През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 4.7% и достига 895 лева.